Mumrik

En snusmumrik spelar på sin harmonika, 
En av kvällens harmoni.
Man får leva med bitterljuv melodi,
Skam och ironi,
Alla vill vi väl kännas 
Fullbordad innuti.
Ett pulserat hjärta och puls,
Allt är väl bara ren idioti